Svetog Iliju slavimo 20. srpnja

On se u Starome zavjetu vatreno borio za vjeru u jednoga pravoga Boga Jahvu.

Njegovo ime na hebrejskom znači „Jahve je moj Bog”, a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio.

Ilija je bio rodom iz Tišbe, pa se naziva i Tišbijac. Živio je i djelovao u Sjevernom ili Izraelskom kraljevstvu u IX. stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ohozije. Borbu s bezbožnim Ahabom i njegovom ženom Jezabelom sam prorok Ilija najbolje izriče nalazeći se na Božijoj gori Horebu. Na Jahvin upit zašto je tamo došao, prorok odgovara: „Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili Tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život” (1 Kr 19,10). Tajanstveni je Ilijin završetak u Drugoj knjizi Kraljeva opisan ovako: „Evo što se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru. Ilija i Elizej pošli iz Gilgala. I reče Ilija Elizeju:”Ostani ovdje, jer me Jahve šalje do Betela”. Elizej odgovori:”Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti”! I siđoše do Betela. A proročki sinovi koji su boravili u Betelu, iziđoše Elizeju u susret i rekoše mu:” Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?”. On reče: „I ja to znam; tiho!”. Ilija mu reče: „Elizeju! Ostani ipak ovdje, jer me Jahve šalje do Jerihona”. Ali on odgovori: „Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!” I uđoše u Jerihon. Proročki sinovi, koji su živjeli u Jerihonu, priđoše Elizeju i rekoše mu: „Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?”. On reče: „I ja to znam; tiho!”. Ilija mu reče: „Elizeju! Ostani ipak ovdje, jer me Jahve šalje do Jordana”. Ali on odgovori: „Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!” I tako pođoše obojica.

Pođe i pedeset proročkih sinova i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala na obali Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: „Traži što da ti još učinim, prije nego što budem uznesen ispred tebe?” A Elizej odgovori: „Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!” Ilija odgovori: „Mnogo tražiš: ako me budeš vidio, kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće biti”. I dok su tako išli i razgovarali se, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih, i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: „Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!” I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: „Gdje je Jahve, Bog Ilijin?”I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane, i Elizej prijeđe!” (2 Kr 2,1-14).

U slavenskom pučkom vjerovanju, Ilija zapovijeda gromovima i kiši, pa se čak naziva „Ilija gromovnik”.