Svetohraništa na fotografijama

Novi pothvat

Jedna od novih akcija Povjerenstva za hrvatske vjernike Pečuške biskupije je fotografiranje svetohraništa naših crkava. Inicijator ovoga programa je vlč. Augustin Darnai, biskupski povjerenik za Hrvate, koji je na početku svoje svećeničke službe bio u Mohaču, kasnije je premješten u Martince. Martinačkoj župi pripada više naselja, svako ima ili crkvu ili kapelu, pa prema tome i Presveti oltarski sakramenat. Tako je u program za ovu godinu, koja je krenula kao godina Međunarodnog euharistijskog kongresa u Budimpešti, uvrštena i dokumentacija veličanstveno izrađenih monstranci ili pokaznica, tj. posuda za izlaganje posvećene hostije. Fotografiranja se primio Akoš Kolar, već je obišao velik broj naselja, kako veli, do kraja godine, imati će sve sakramente na kameri. Fotografije će biti vjerojatno izložene u Lapidariju u Pečuhu slijedeće godine. Na slici svetohranište crkve u Velikom Kozaru.

MKT