Svjetski dan mladih

Svjetski dan mladih održat će se od 23. do 28. srpnja 2013. godine u Rio de Janeiru (Brazil) pod geslom: „Pođite, dakle, učinite mojim učenicima sve narode“ (Mt 28, 19).

Sam susret sastoji se od dva dijela: prvi dio je „Tjedan misija“ u dijecezama Brazila, a drugi sam tjedan Susreta u kojem se održava Festival mladih i zaključni susret mladih s Papom i svečanom euharistijom. Nadbiskupija Sao Paolo organizira prigodni program kojim će mlade pripraviti na odlazak u Rio de Janeiro te kako bi se upoznali s biskupijom i župom njihovog boravka. Na kraju tog prvog tjedna kreće se prema Rio de Janeiru gdje se održava središnji dio programa. U Rio de Janeiro se dolazi 22. srpnja i sudionici se raspoređuju po gradu. U danima između 23. i 26. srpnja bit će organizirane zajedničke kateheze za mlade, a u poslijepodnevnim satima u samom gradu biti  će Festival mladih. Na punktovima diljem grada kroz glazbu, kazališne predstave, radionice, izložbe i predavanja, mladima će se pokušati približiti različite teme vjerskog, društvenog i karitativnog sadržaja. Na kraju toga tjedna, u nedjelju 28. srpnja, mladi će, zajedno s papom Benediktom XVI., slaviti euharistiju. Povratak kućama biti će do kraja srpnja, zbog gužvi u avio-prometu koje se očekuju tih dana u Riu. Smještaj za mlade koji će morati čekati do kraja srpnja osigurava organizator iz Brazila.