Tijelovo: Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Isusove

Bratska večera ima duhovno obilježje: ona postaje sveti obred, zajedništvo s Bogom što se postiže primanejm njegovih darova.

Za kršćane to nije mana kojom su se Izraelci čudesno hranili u pustinji; euharistijka pričest daje im tijelo i krv Kristovu, sam njegov život. Crkva slaveći euharistiju, vrši spomen i uprisutnjuje među ljudima Kristovu žrtvu na križu koja je dovršenje i punina žrtava staroga saveza. Kršćani se hrane euharistijom i tako se ujedinjuju s uskrslim Kristom i s braćom, članovima Kristova tijela.

Tijelovo (Corpus Christi ili Corpus Domini) blagdan je kojim Katolička crkva slavi Tijelo Isusovo u četvrtak poslije svetkovine Svetog Trojstva.

Posljednica „Hvali Sion Spasitelja” svetoga Tome Akvinskoga namijenjena je za taj blagdan,  a jedna je od pet posljednica koje su zadržane Rimskome Misalu nakon Tridentskoga koncila.

Posljednice  se pjevaju nakon drugoga misnog čitanja, a prije „Aleluje”.

Hvali Sion Spasitelja, Vođu svog i Učitelja pjesmama i popijevkom
Uzdiži ga iznad svega, nećeš preveć hvalit njega niti kojom pohvalom.
Poučeni kako treba prinosimo dare neba u žrtvi spasonosnoj.
Nauke nam svete glase: kruh u tijelo pretvara se, vino u krv Gospodnju.
Ne shvaćamo, ne gledamo, al’ po jakoj vjeri znamo što van reda biva tu.

Zasigurno najpoznatiji himan od pet euharistijih himana svetoga Tome Akvinskoga je „Klanjam ti se smjerno”, odnosno Adoro Te Devote. Himan je doživio i obrade, od kojih je najpoznatija ona Franza Schuberta, ali ostaje najčešće pjevan u svojoj originalnoj verziji.

 

Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš, što pod prilikama tim se sakrivaš,
srce ti se moje cijelo predaje jer dok promatra te, svijest mu prestaje.

Vid i opip, okus varaju se tu, al’ za čvrstu vjeru dosta je što čuh.
Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom, istine nad ovom nema istinom.

Samo Bog na križu bješe oku skrit, ovdje je i čovjek tajnom obavit.
Vjerujem u oba, oba priznajem, s razbojnikom isto skrušen vapijem.

Rana kao Toma ja ti ne vidim, ipak Bogom svojim priznajem te s njim.
Daj da vjera moja uvijek življe sja, da se ufam u te, da te ljubim ja.

izvor laudato.hr