Treća nedjelja Došašća

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (3,10-18)

3,10 Pitalo ga mnoštvo: „Što nam je dakle činiti?” 11On im odgovaraše: „Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.” 12Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: „Učitelju, što nam je činiti?” 13Reče im: „Ne utjerujte više nego što vam je određeno.” 14Pitahu ga i vojnici: „A nama, što je nama činiti?” I reče im: „Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.” 15Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. 16Zato im Ivan svima reče: „Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.” 18I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.