Treća nedjelja kroz godinu

Početak svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 1-4, 4, 14-21)

Danas se ispunilo ovo Pismo.

Kad već mnogima poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispiniše među nama, kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi, pošto nam sve, od početka, pomno ispitao naumih i ja Tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati i Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

«Duh Gospodnji na meni je

jer me pomaza!

On me posla blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.»

 

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: «Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.»

Riječ Gospodnja.