Trideseta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 46-52)

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: „Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!” Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: „Sine Davidov, smiluj mi se!”

Isus se zaustavi i reče: „Pozovite ga!” I pozovu slijepca sokoleći ga: „Ustani! Zove te!” On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: „Što hoćeš da ti učinim?” Slijepac mu reče: „Učitelju moj, da progledam.” Isus će mu: „Idi, vjera te tvoja spasila!” I on odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja.