Trinaesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (16, 13-19)    

Ti si  Petar-stijena! Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

U ono vrijeme:

Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike:

„Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?”

Oni rekoše: „Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.”

Kaže im: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?”

Šimun Petar prihvati i reče: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.”

Nato Isus reče njemu: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.”

Riječ Gospodnja.