Trinaesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 51-62)

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše, jer je bio na putu u Jeruzalem. Kad to vidješe učenici Jakov i

Ivan, rekoše: „Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?” No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putem, reče mu netko: „Za tobom ću kamo god ti pošao.” Reče mu Isus: „Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin čovječji nema gdje bi glavu naslonio.” Drugomu nekom reče: „Pođi za mnom!” A on će mu: „Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.” Reče mu: „Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.” I neki drugi reče: „Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.” Reče mu Isus: „Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.”

 Riječ Gospodnja.