Utjecaj epidemije na programe u Mađarskoj

Brišu se planovi samouprava i civilnih udruga

Predjednica Udruge baranjskih Hrvata, i Odbora za kulturu Hrvatske državne samouprave, Marijana Balatinac, nas je obavijestila, da već odobrena financijska sredstva, za NEMZ-KUL i za NEMZ-TAB za ovu godinu neće biti isplaćena. Zbog toga i Udruga baranjskih Hrvata mora brisati svoje programe, predviđene za ovu godinu. Izdvajamo programe vjerskog sadržaja:

– neće biti hodočašća u Međugorje i u Mariju Bistricu

– usavršavanja zborova neće biti održana

– upitno je i hodočašće u trsatsko svetište koje je predviđeno za 12-14 rujna. Za dodatne informacije možete se obratiti na

E-mail: baranyaihorvatok@gmail.com

Vjerojatno se odgađaju  i vjerski programi na državnoj razini, ovogodišnje državno hodočašće koje je trebalo biti održano na svetkovinu Srca Isusova u šomođskom Drvljancu, odgađa se za slijedeću godinu, informirao nas je vlč. Augustin dArnai, pozivajući se na razgovor s predsjednikomHDS-a Ivanom Guganom, a vjerojatno se neće sazivati ni djeca u kamp polaznika vjeronauka koji je planiran u Pečuhu za blagdan Snježne Gospe.

Istaknuta slika: zavičajna kuća Kašad, izvor internet