Vjerski život Hrvata /Šokaca/ u Mohaču

Antunovo 2017.

Mohački Šokci oduvijek su bili dobri vjernici, katolici i kao takvi imali su svoju omiljenu crkvu, svoju župu i naravno svoje svećenike. Među svećenicima bila je prava rijetkost kada bi imali svojega dušebrižnika koji je govorio hrvatski.

Najveći blagdan Mohačkih Hrvata/Šokaca je bio kao i dan danas je „kermez” sv. Antuna u župi „Külváros”, u Franjevačkoj crkvi. Šokci su, većinom, živjeli u ovom dijelu grada i ovu crkvu su smatrali svojom. Nekada – kada su još svi nosili svoju šokačku nošnju – divota je bila vidjeti – danas već naše bake i prabake – u raskošno bogatoj nošnji, u oplećcima sjajnim od jasprica, sa šarenim mašlijama, a muškarce u okićenim šeširima. Ovako svečano obučeni bi prošetali do crkve, a poslije mise bi još ostali da popiju čašu medovače ili piva, odnosno da svojima kupe neku sitnicu (šiflije) na vašaru.

Na svečanoj misi pjevale su se stare hrvatske pjesme, molilo bi se isto na materinskom jeziku. Antunovo je bila također i prilika za rodbinska okupljanja, tada se slavilo i uz svirku gajdi ili tamburice, bome i zaigrali bi i veselili.

2005. godine na inicijativu Zoltana Horvatha formirao se pjevački zbor od katolika Hrvata, da bi se očuvale stare, tradicionalne crkvene pjesme, odnosno da bi se predale mlađem naraštaju. Prvi put su nastupili na Badnji dan iste godine, još na mađarskoj misi. Poslije su probe postale učestale, i zahvaljujući velečasnom Augustinu Darnaiju – počasnom članu Čitaonice mohačkih Šokaca – zadnje nedjelje u mjesecu se ostvarila misa na hrvatskom jeziku kada su se pokazali zbor, kao i tamburaši, na taj način mohački Hrvati/Šokci opet su doživjeli svoj stari san. Ove mise su bile jako lijepo posjećene, formirala se jedna dobra zajednica: išli bi zajedno na hodočašća i na izlete, slavili bi se imendani, rođendani, pjevalo se i na sahranama. Prilikom većih blagdana zbor je pratio tamburaški sastav Šokadija, te su mise bile prekrasne, ispunjavale su dušu i srce svakom vjerniku.

S promjenom svećenika se promijenilo puno toga, no ipak je tradicija hrvatske mise ostala, makar ne tako aktivno, recimo prošle godine Hrvatska samouprava grada Mohača Antunovo je organizirala zajedno sa Njemačkom samoupravom, koje je bilo isto lijepo, ali malo drugačije. Ove godine imamo novog svećenika, velečasnog Ladislava Bačmaija, koji je također Hrvat i ima jedan izuzetno pozitivan pristup prema našoj vjerskoj zajednici i odmah je pristao da se Antunovo organizira po običaju. Hrvatska samouprava grada Mohača zajedno sa Čitaonicom mohačkih Šokaca učiniti će sve da Antunovo svatko doživi na najljepši način. Zovemo i molimo vjernike da dođu u šokačkoj nošnji, da bi dočarali nekadašnje okupljanje Hrvata/Šokaca, blagdan kermeza/proštenja.

Istaknuta slika: Antunovo prije deset godina