Zornica beszámoló/2015.

BÍRÓSÁG webhelyen lett közzétéve (http://birosag.hu)

Címlap és a közhasznúsági mellékletek letétbe helyezési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók

A beszámolók és a közhasznúsági mellékletek letétbe helyezési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók [1]

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített beszámolási szabályok szerint a civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó napjával a kötelesek beszámolót készíteni a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján. A már közhasznú, illetve a jövőben a közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), vagy  papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére. Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen.

A beszámoló a következő linkeken tekinthető meg:

Beszámoló 1. oldal
Beszámoló 2. oldal
Beszámoló 3. oldal
Beszámoló 4. oldal
Beszámoló 5. oldal
Beszámoló 6. oldal

Impresszum | Jognyilatkozat | Adatvédelem | Oldaltérkép | Technikai információk

Forrás webcím: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/beszamolok-es-kozhasznusagi-mellekletek-letetbe-helyezesi-kotelezettsegevel-kapcsolatos-tudnivalok

Hivatkozások:
[1] http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/beszamolok-es-kozhasznusagi-mellekletek-letetbe-helyezesi-kotelezettsegevel-kapcsolatos-tudnivalok