Vrijeme je obilaska križnog puta

Vrijeme je obilaska križnog puta

Klanjamo ti se gospodine Isuse Kriste i blagoslivljamo tebe…

U baranjskom selu Kukinju se u korizmi svakog petka moli križni put. 5-og travnja/aprila će se moliti križni put u Nijemetskoj crkvi za vjernike Nijemeta, Salante i Harkanja. Obred predvodi njihov svećenik, vlč. Ladislav Ronta. Poziv na pobožnost križnog puta stigao je i iz Kisega.

24. marcijuša, nedilju od 15 uri početo molimo KRIŽNI PUT na brigu Kalvarije u Kisegu. Molitvu predvodi velečasni Ante Kolić farnik u mirovini.

Sve Hrvate i Hrvatice srdačno zovemo i čekamo  na skupno premišljavanje o Muki Kristuševoj.

U 14.45 se streffimo kod prve štacije. Po Križnom putu imate mogućnost dojt na hrvatsku mašu Kisegi od 17 uri u crikvi sv. Emerika. Mašu će služit dr. Ante Kolić.

Ako bude zima, ali curi godina, Križni put ćemo molit u crikvi Srca Jezuševa, kamo Vas Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, vjerska općina Kisega te Hrvatska narodnosna samouprava u Kisegu srdačno zovu i čekaju.