Duhovna obnova

Korizmeni susret Hrvata u Budimpešti

Hrvatska katolička zajednica „Matija Petar Katančić“ i ženski rimokatolički red Karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Budimpešti organiziraju Duhovnu obnovu, koja će biti 30. ožujka 2019. u samostanu karmelićanaka u Novoj Pešti (IV., Fóti út 35/b.). Planirani sadržaj: od 10 predavanje, osobni rad, objed, pauza, sat šutnje, klanjanje, osvrt, diskusija i razlaz oko 16-17 sati. Jedino se treba platiti objed od 1500 Ft. po osobi, koji se isplaćuje na licu mjesta. Jezik Duhovne obnove je hrvatski.

Ukoliko se javljate uime više osoba, molim Vas navedite njihova imena, kako bismo izbjegli prijavu istih osoba.

Rok prijave je do 19. ožujka 2019. godine do 20 sati, adresa moje elektroničke pošte: kristina.ghr@gmail.com

Nepravovremene prijave nažalost ne prihvaćamo.