ANĐEO ČUVAR

svetkuje se 2. listopada.

Naziv anđeo ne kazuje narav, nego službu: hebrejski mal’ak, grčki ángelos što znači glasnik. Anđeli su službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje. Oni izmiču našem običnom poimanju i tvore tajnoviti svijet.[1] Blagdan anđela čuvara se počinje slaviti u 16. stoljeću u Španjolskoj. Pod utjecajem sinoda u Tridentu se iz ove zemlje proširio po ostalim europskim zemljama. Od 17. stoljeća u Crkvi postaje općenit. Na početku se slavio prve nedjelje u rujnu, primjerice u Mađarskoj još i početkom pretprošlog stoljeća. Jamačno ih je papa Pio X. stavio u osminu arkanđela Mihalja. U barokno se doba počinje pojavljivati anđeo čuvar.[2] izvor: zornicanova jesen 2020.

Litanije anđelu čuvaru

Litanije anđelu čuvaru

Gospodine smiluj se! – Kriste smiluj se!

Gospodine smiluj se! – Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, kraljice anđela, moli za me!

Sveti anđele, čuvaru moj,

Sveti anđele, glavaru moj,

Sveti anđele, pazitelju moj,

Sveti anđele, savjetniče moj,

Sveti anđele, zaštitniče moj,

Sveti anđele, brižniče moj,

Sveti anđele, prijatelju moj,

Sveti anđele, tješitelju moj,

Sveti anđele, brate moj,

Sveti anđele, učitelju moj,

Sveti anđele, pastiru moj,

Sveti anđele, svjedoče moj,

Sveti anđele, pomagaču moj,

Sveti anđele, stražaru moj,

Sveti anđele, suradniče moj,

Sveti anđele, zastupniče moj,

Sveti anđele, ravnatelju moj,

Sveti anđele, branitelju moj,

Sveti anđele, vođo moj,

Sveti anđele, propovjedniče moj,

Sveti anđele, rasvjetitelju moj,

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Gospodine smiluj se! – Kriste smiluj se!

Gospodine smiluj se! – Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Pomolimo se: Bože, koji si se neizrecivim promislom udostojao odrediti svete anđele svoje da nas čuvaju podijeli nam, molimo te, da nas njihovo čuvanje obrani i da se njihovim vječnim društvom obradujemo. Amen.

Monfortanci.com | Bitno.net

[1] RBT natuknica anđeli

[2] BÁLINT, S. III., 1998., 385.