Milijun djece

moliti će krunicu

U nedjelju 18. ili u ponedjeljak 19. listopada diljem svijeta milijun djece moliti će krunicu na poziv Organizacije „Pomoć Crkvi u nevolji”. Organizacija je uputila poziv za sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj kampanji „Milijun djece moli krunicu ili, pak, za moljenje krunice s djecom u školama ili vrtićima u ponedjeljak 19. listopada. Fokus ove molitvene kampanje je svjetsko jedinstvo i mir. Ova godina pruža poseban kontekst, jer nikada prije nije bilo takve svjetske zdravstvene krize, ali i tjeskobe u svijetu.

Kada se Gospa ukazala u Fatimi, gdje je nebrojeno puta pozvala na molitvu krunice, za vidioce je odabrala djecu. Djeca imaju čisto srce i snažno povjerenje koje im omogućava čvrstu vjeru. Od njih svi mi odrasli možemo puno naučiti. Sam Isus je, kako čitamo u evanđelju, rekao: „Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!“ (Mk 10,15)

Materijali za ovu molitvenu kampanju dostupni su na 23 jezika, sudjelovat će djeca iz oko 80 zemalja i sa svih kontinenata. Inicijativa „Milijun djece moli zajedno“ koja je pokrenuta U Venezueli, u Caracasu je 2005. godine od godine2019. prisutna je i u Hrvatskoj, naravno i u Mađarskoj. Kardinal Mauro Piacenza, predsjednik organizacije Pomoć Crkvi u nevolji (Aid to the Church in Need – ACN) i duhovnik organizacije Martin M. Barta pozvali su na sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj kampanji „Milijun djece moli krunicu“ u nedjelju 18. listopada ili, pak, za moljenje krunice s djecom u školama i vrtićima u ponedjeljak 19. listopada. Izvadak iz pisma: Zbog toga vas i ove godine u nedjelju, 18. listopada ili u ponedjeljak, 19. listopada (možda će školarcima, ako bude redovite škole, toga dana biti moguće okupiti se u školama, a djeci u dječjim vrtićima) želimo pozvati na sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj inicijativi Milijun djece moli krunicu. Zajednička molitva krunice s djecom iz cijeloga svijeta treba nas ispuniti novim povjerenjem u Božju ljubav i zaštitu, koju nam On kroz svoju Majku želi darovati….  Majka Božja drži zemaljsku kuglu koja predstavlja svakog pojedinca na njoj u svojim rukama te obećava sestri Katarini zaštitu i pomoć za svakoga tko vjeruje Bogu, vjerno moli i živi ljubav. Čak joj je dala jednu sliku prema kojoj je napravljena medaljica i kratka molitva koju trebamo često moliti. Na slici je zmija pod njezinim nogama, a iz njezinih raširenih ruku dolaze milosti do cijeloga svijeta. Ona je naša Majka, posrednica svih milosti i ona koja je skršila moć zmiji, pobijedivši zlo i Sotonu. Zbog toga, da bi opstali i u današnjoj svjetskoj duhovnoj borbi, moramo se njoj posvetiti i pomoću krunice tražiti zaštitu pod njezinim krilom.  Zahvaljujemo što ćete djecu koja su vam povjerena staviti pod zaštitu Majke Božje. Kada ih naučimo doživjeti Mariju kao njihovu Majku i moliti krunicu, dajemo im najvažnije mjere zaštite i najbolji štit – oklop na putu za budućnost.

izvor: internet

istaknuta slika: I. dječji vjerski kamp u Mađarskoj, djeca u nijemetskoj crkvi
Foto: Akoš Kolar