Božićna misa

na hrvatskom u Pečuhu

Izabrane pjesme  za 26. prosinca 2020.

  • Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas.

//:Svaki narod čuj, čuj, i k Betlemu pristupljuj, pristupljuj.://

Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici, tko li trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.

//:To otajstvo štuj, štuj, k jaslicama pristupljuj, pristupljuj.://

  • Kirie eleison, eleison, Isus se rodi u štalici. //:Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.://

Kriste eleison, eleison, on za nas trpi čim se rodi. //:Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.://

Kirie eleison, eleison, u jasle mora da se skriva. //:Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.://

  • Slava bud, Bogu na visini, slava bud, Bogu na visini, svi anđeli na nebu, sad veselo pjevaju, slava bud, slava bud, Isusu.

Mir budi ljudma na nizini, mir budi ljudma na nizini, koji s pravom ljubavljom, hite Isusu malom, mir budi, mir budi, čovjeku.

  • Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.://
    Sin Oca Boga pravi sam, s neba na zemlju siđe k nam, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.:// Čista ga Djeva rodila i svojim mlijekom dojila, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.://
  • Svim na zemlji mir, veselje, budi polag Božje volje. //:Sada nebo navješćuje, i glas s neba potvrđuje.:// Dobre volje svaka duša, grijeha neka već ne kuša. //:Nego hvali, diči Boga, što je poslo Sinka svoga.:// Sinka svoga, Boga moga, s Ocem, Duhom jednakoga. //:Duhom Svetim začetoga, od Marije rođenoga.:// O, grješniče, to promisli, što učini Otac višnji. //:Sinak njegov, dijete milo, za sve nas se porodilo.://
  • Danas se čuje događaj novi, u zemlji našoj i jeste ovi. Hodite k nami o čobani, pohitite i vidite, //:jedno nebesko Djetešce, u krilu Majke Djevice.:// Vama se sreća ova dogodi, kad vam se Janje nebesko rodi. Jedno je Janje, o pastiri, da se po njem svijet umiri. //:To je nebesko Djetešce, u krilu Majke Djevice.:// Zato svi njemu dare nosimo, i milost ovu za njeg prosimo. Biti će nama ovo dosti, nek nama svima grijehe oprosti. //: Ovo nebesko Djetešce, u krilu Maje Djevice.://
  • Veselje ti navješćujem puče kršćanski, jerbo se kralj u Betlemu rodi nebeski, //:još mali, u štali, kog stvorenje svako slavi, štuje, diči, jer je pravi. On naš Spasitelj i Otkupitelj.:// Pored njega stoji Majka Djeva Marija, pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija. //:Njeg goji i doji, uspavljuje i njeguje. Spavkaj, spavkaj popjevuje. U toj štalici, i na slamici.://