Pastiri, vjerni čuvari 

Omiljeni božićni motivO pastiri, vjerni čuvari, sad se prenite!
Dare Kralju, sprem‘te u počast, na put krenite!
Uskliknite: Aleluja gore do neba, gore do neba,
jer poznaje sva priroda Boga svojega, Boga svojega.

O čuvari, vjerni ovčari, vi ste blaženi:
od svih ljudi najvećma ljubi Kralj vas rođeni.
Malo Dijete pohodite vi u Betlemu, vi u Betlemu,
poklon‘te se svi duboko Bogu svojemu, Bogu svojemu.

O čuvari, vama se mladi Kralj svim raduje,
što će Njemu da tašt i varav svijet ga poštuje.
Srca čista on tek ište, puna milosti, puna milosti.
On u njima stanak traži rad poniznosti rad poniznosti.

Ah, što lijepim danas to cvijetkom zemlja rodila,
ah, što divnim darom nebesa nam ugodila:
Djeva ruža, Isus cvijetak, Josip ljiljan čist, radujmo se,
o pastiri, rodi nam se Krist, rodi nam se Krist!

izvor: internet

Istaknuta slika: Čestitari KUD‑a Tanac u Kukinju 2018. godine. Snimio Akoš Kolar.