Budim i hrvatska knjiga

BERNARDIN LEAKOVIĆ (1741.– 1815.) 

Leakovićev Nauk…

Među brojnim dragocjenim djelima na štokavskoj ikavici pisaca franjevačkog reda koja je pridonijela oblikovanju hrvatskog jezičnog standarda naći će se i djela franjevca Bernardina Leakovića tiskanih u Budimu i Osijeku. No da su ona stigla u Slavoniju i na druge prostore u Donjoj Ugarskoj, uostalom i u grad Pečuh, govori o činjenici da su ti prostori bili povezani u duhovnom, kulturnom i školsko-edukacijskom pogledu i odigrali su stanovitu ulogu u prosvjećivanju i očuvanju hrvatstva.

Danas neki autori ta djela smatraju da su bez većih književnih vrijednosti, što se ne može osporavati. Nesmijemo gubiti iz vida da im je jedina namjena bila jačanje morala katoličkog čovjeka, pružanje solidnih temelja u opismenjivanju putem obrazovanja i jačanje u katoličkim krijepostima.

U knjižnici biskupa Jurja Klime u Pečuhu naći će se djelo Bernardina Leakovića, odgojno-vjerskog sadržaja i namjene. I ovo djelo čini temeljni sloj pisane riječi u Slavoniji, u Budimu i u Pečuhu. A punim naslovom glasi: Nauk od poglavitih stvarih kerstjansko-katolicsanskih / po o. fra Bernardinu Leakovich reda S. Francishka, Derxaves S. Ivana Kapistrana, shtiocu Bogoslovice, i xupe Sharengradske sluxitelju ztomacsit, i – z, dopushtenjem stareshinah a s troshkom dobrocsinilacah na svitlost izdat.

Bernardin Leaković, rođen je u Bošnjacima, 13. XII. 1741. – preminuo u Šarengradu 8. I. 1815). U Provinciju Sv. Ivana Kapistranskoga stupio je 1759. i zatim studirao filozofiju u Požegi kod Michaela Schreinera (1761.–1764.) te teologiju u Petrovaradinu (1764.–1766.) i Osijeku (1764.–1766.). Položio je ispit za profesora filozofije i predavao na učilištu u Iloku (1770.-1773.). Završivši profesorsku službu ostao je i nadalje u Iloku kao odgojitelj studenata i propovjednik. God. 1785. se je vratio iz Svete Zemlje, gdje je boravio pet godina i obavljao dužnosti gvardijana u Betlehemu i tajnika Kustodije u Jeruzalemu. Uz hrvatski dobro je govorio talijanski i služio se njemačkim i mađarskim; vjerojatno je koristio literaturu na tim jezicima u sastavljanju svojih dviju homiletskih knjiga i svog katekizma. U knjižnici franjevačkog samostana u Budimu se nalazi njegov rukopis homiletskog spisa Govorenja za sve nedilje (vel. 20 x 24,5 cm, str. 356+/22/). Napisao je Govorenja za sve nedilje godishnje. [Osik, 1795].Nauk od poglavitih stvarih kerstjansko-katoličanskih. Budim 1798. – Govorenja za svecsane dneve Boxje, B.D. Marie i svetih s nikima priloxitima porad poboxnoga obicsaja. Osik, 1802.

Pogovor knjige Nauk od poglavitih stvarih kerstjansko-katoličanskih, po o. fra Bernardinu Leakoviću napisao je Franjo Emanuel Hoško i Mato Batorić.

                                               Đuro Franković