Dužnosti prema roditeljima

Poštuj oca i majku…

3 Tko štuje oca, okajava grijehe svoje,

4 i tko časti majku svoju, sabire blago.

5 Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje.

6 Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospoda.

7 On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.

8 Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.

9 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.

10 Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast.

11 Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci.

12 Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.

13 Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.

14 Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

 

Knjiga Sirahova 3, 3-14 –