Glasnik srca Isusova i Marijina slavi 120. godišnjicu

120 godina sa čitateljima

Časopis Glasnik Srca Isusova i Marijina izdaje Hrvatska pokrajina Družbe Isusove sa sjedištem u Zagrebu. Njegovo prvo ime bilo je Glasnik Presvetog Srca Isusova. Osnovao ga je 1892. godine sarajevski nadbiskup, danas Božji sluga, dr. Josip Stadler. Prve dvije godine uređivali su ga svećenici Sarajevske nadbiskupije Franjo Venhuda (1892.) i Matija Pajić (1893.). Sljedeće godine uređivanje Glasnika preuzimaju isusovci u Travniku (do 1896.) i u Sarajevu (do 1905.). Pater Kamilo Zabeo prenio je uredništvo u Zagreb 1905. u novosagrađenu rezidenciju Družbe Isusove, uz baziliku Srca Isusova u Palmotićevoj ulici.

Za svoju 25. obljetnicu godine 1916. Glasnik je dosegao nakladu od 45 tisuća primjeraka (prvi broj je tiskan u 900 primjeraka). Već je g. 1915. naslovna strana tiskana u boji.Od godine 1905. do 1946. uz Glasnik izlazi i kalendar pod naslovom Kalendar Srca Isusova i Marijina. Godine 1922. Glasnik dobiva vlastitu tiskaru u kojoj su se tiskale i mnoge knjige sve do kraja Drugog svjetskog rata kad je tiskara bila zaplijenjena i poslana u Podgoricu (Titograd). Naklada se pred Drugi svjetski rat popela na 65 tisuća primjeraka.

Posljednji broj Glasnika Srca Isusova g. 1945. nosi naslov Glasnik Srca Isusova i Marijina. Pod tim se naslovom pojavio ponovno g. 1963. i nosi ga još i danas.

Domovinski rat, treći u životu Glasnika, ostavio je ratne posljedice. Do pred sam rat naklada je bila preko 40 tisuća primjeraka, a s ratom je više nego prepolovljena. U tom je ratu otpao velik broj čitatelja u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Crnoj Gori, kao i mnogi u samoj Hrvatskoj, koji su morali napustiti svoje domove pa i naviku praćenja vjerskog tiska.

Svrha je Glasnika bila širiti štovanje Srca Isusova. Zato se u njem moglo naći tekstova o sv. Margareti Mariji Alacoque, o pobožnosti prvih petaka, o blagdanu Srca Isusova, o gradnji crkava u čast Srcu Isusovu. U njemu možemo pratiti nakane koje sveti Otac preporučivao za molitvu cijeloj Crkvi.

Trenutačno Glasnik ima sljedeće rubrike: Obećanja Srca Isusova, Nakane Apostolata molitve, Svjetla iz prošlosti za budućnost, Prigodno razmišljanje, Teološko-duhovna meditacija o Isusu Kristu, Svjedočanstva, Tko je moj bližnji?, Duhovna zvanja, Očima psihologa, Naša nas savjest pita, Za vas pišu pedijatri, Misijska rubrika, U viru života, Glasnikova priča ili Skice jednog svećenika, Pedagoški poticaji, Zahvale i uslišanja, Zaštitnik u mjesecu, Izlog-knjige-poruke, Hrvatske planine i visovi. Uz ove redovite rubrike ima i drugih koje prate događanja u mjesnoj i općoj Crkvi. Glasnik objavljuje povremeno „Dodatke“ u kojima se obrađuju pojedine teme vezane uz ljeto ili snažnija liturgijska vremena kao što su došašće i pashalni misterij.

Glavni cilj mu ostaje približiti čitatelja u naše vrijeme osobi Isusa Krista. Glasnik je „duhovni pratitelj“ koji svoje čitatelje prati na njihovu životnom putu i u njihovim svakodnevnim problemima. Pomaže im kako bi se hrabro uočili sa stvarnošću svijeta i Crkve i pri tom računati na Boga, na utjelovljenog Boga s probodenim Srcem i koji ima Srca za naše vrijeme i svakoga pojedinačno. Glavni urednik lista je Mirko Nikolić.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra,

ja Ti se klanjam, vjerujem u Te,ufam se u Te,

ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.

Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga

poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara

Tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u Tebi

i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama

i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad

i daj mi milost svete smrti.Amen.

 MKT