ZORNICA NOVA RASPISUJE NATJEČAJ

MOJA KRATKA PRIČA

«Tek kad mi jednom s dušom po svemiru se krene, zaorit ću ko grom…»

                                                                                                   S. S. Kranječević

ZORNICA NOVA RASPISUJE NATJEČAJ

ZA SVE SVOJE ČITATELJE

Pod naslovom:

MOJA KRATKA PRIČA

Tema bora bit u skladu s uređivačkom koncepcijom, najviše 100 redaka.

RADOVI SE ŠALJU POD ŠIFROM, U POSEBNOJ KUVERTI IME I ADRESA

DO KRAJA LISTOPADA 2013.

Na slijedeću adresu:

MILICA KLAIĆ TARAĐIJA

Kökény, Kossuth 10/b

7639

ili na e-mail: zornicanova@gmail.com

Radove će ocijeniti stručni odbor, najbolji će biti objavljeni u časopisu uz novčanu naknadu.