Hrvatska zajednica Kertvaroške crkve organizira

Hodočašće u Ostrogon, u subotu, 12. listopada 2013. g.

Cijena: 3000 Ft po osobi

Polazak ispred crkve u 6 i 30.

Program u Ostrogonu:  misa, razgledanje riznice, objed i križni put.

Prijavite svoj dolazak na telefon:

06/30/411/ ili na 06/72/513/011.

Zadnji rok uplate je:

29. rujan 2013. nakon svete mise na hrvatskom jeziku u Kertvaroškoj crkvi.