Sv. Mihovil je borac, molitelj i pratitelj.

Blagdan Sv. Mihovila slavi se 29. rujna. Na taj dan slavimo i preostala dva arhanđela: Sv. Gabriela i Sv. Rafaela

Svetom se Mihovilu moli  se u potrebi zaštite od zlih duhova. Sv. Mihovila podjednako štuju i    židovi i kršćani i muslimani. Razni ga narodi štuju kao svoga zaštitnika, u Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a papa Pio XII.  ga je proglasio zaštitnikom radiologa.  Njemačka i Engleska ga također od davnine slave kao svoga zaštitnika.

I u Hrvatskoj su u čast Sv. Mihovilu podignute mnoge župne i podružne crkve, a neka mjesta nose njegovo ime, npr. Donji Miholjac, Miholec, Mihovljan itd.

Sveti Mihovil je zaštitnik starog hrvatskog grada Šibenika, te Hrvatske policije i   Hrvatske vojske. U nastavku pročitajte priču koju je zapisao Đuro Franković.

Sveti Mihajloi udovica

 

Kada je Bog poslao Sv. Mihajla po dušu jedne sirote udovice, koja je zbrinula o svojoj brojnoj siročadi, djeca su tada počela moliti arkanđela da pričeka sve dok oni ne porastu pa dok ne budu mogli od svoje čovječnosti sami živjeti. Sveti Mihajlo je požalio udovicu i siročad i tako se je na nebo vratio bez ženine duše. No, tamo je Gospodinu Bogu ispričao sve kako se je zbilo i zašto nije izvršio naredbu.

Nato ga Bog, nakon dva tjedna, ponovno poslao na zemlju. Sveti Mihajlo pred crkvom zapazi jednog pijanog čizmara pa se uputio s njim u razgovor. Majstor je Mihajla primio u službu. Stigavši kući, supruga čizmara pripremila im je objed. Sveti Mihajlo odmah se latio čizme šivati. Siromah čizmar ga tada upita da li je već i prije radio takav posao. Mihajlo odgovori, neka majstor samo malo pričeka i vidjet će kako zna on šivati.

No, anđeo je sašio ljepše čizme, nego majstor. Brzo se pročuo glas o vještom mladom čizmaru. Nagrnilo je mnoštvo kupaca i majstor je lijepo zarađivao. Nakon isteka dva tjedna anđeo se pozdravio s čizmarom koji mu je isplatio zaradu, a Mihajlo je novac dao udovici te se tako vratio na nebo.

                               Tamo je ispričao Gospodinu Bogu kako je pomogao sirotici.

– Nije to baš tako, – rekao je Gospodin – već ti idi na morsko dno! Tamo ćeš naći jedan kamen pa ga donesi gore.

Mihajlo učiniše, a tada mu je Otac Bog zapovijedio da razbije kamen. U kamenu je bio jedan crv.

Reče Bog:

–        Vidiš, onaj tko se stara o tom crvu, starat će se i o siročadi!

Sveti Mihalj se je bez riječi vratio na zemlju po ženinu dušu.