Kristogram

Simbol svjetske baštine Pečuha

Kristogram je izabrani simbol svjetske baštine Pečuha. Prvi službeni simbol kršćanstva nalazi se u grobnici Petra i Pavla. Tijekom 2000. godine, prilikom otkrivanja grobnice broj V. ovaj je znak pronađen na dijelu brončane crkvene viseće svjetiljke. Pretpostavlja se da je bizantskog podrijetla, naime, uoči bitke kod Milvijskoga mosta, 28. listopada 312. godine car Konstantin je u viziji vidio ovaj znak, praćen riječima: „u tom ćeš znaku pobjediti!”

Grobnica Petra i Pavla u blizini jugoistočnog tornja pečuške katedrale otkrivena 1782., možda je najpoznatija starokršćanska građevina na području bivše Panonije. Građena koncem 4. stoljeća n.e., originalno je imala dva kata. Očuvane zidove grobnice po cijeloj površini ukrašavaju freske. U nekadašnju grobnicu ulazilo se preko predvorja. Ulazi u kapelu i grobnicu bili su etažno odvojeni, kapela je podignuta na prirodnoj terasi, a pod nju je smještena grobnica. Na freskama nasuprot ulaza oslikani su apostoli Petar i Pavao, kako pokazuju na Kristov monogram. Istočni zid ukrašavaju prikazi Noa sa golubom koji donosi maslinovu granu, Bogorodice sa malim Isusom, odnosno babilonskih mladića bačenih u peć. I na freskama zapadnoga zida vidi se više prikaza: Jona bačen u more, Danijel u lavljoj pećini, Adam i Eva u raju. Na ulaznom zidu oslikani su biljni ornamenti.

Grobnica Petra i Pavla uvrštena je u popis svjetske baštine, može se pogledati u sklopu muzejskog kompleksa Cella Septichora, na trgu Szent István u Pečuhu.