Krštenje Isusovo

Odmah nakon krštenja ugleda Isus
Duha Božjega gdje se spušta na nj.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (3,13-17)

U ono vrijeme:
Dođe Isus iz Galileje na Jordan
Ivanu  da ga on krsti.
Ivan ga odvraćaše:
„Ti mene treba da krstiš,
a ti da k meni dolaziš?”
Ali mu Isus odgovori:
„Pusti sada! Ta dolikuje nam
da tako ispunimo svu pravednost!”
Tada mu popusti.
Odmah nakon krštenja
izađe Isus iz vode.
I gle! Otvoriše se nebesa
i ugleda Duha Božjega
gdje silazi kao golub
i spušta se na nj.
I eto glasa s neba:
„Ovo je Sin moj, ljubljeni!
U njemu mi sva milina!”

Riječ Gospodnja.