Poetičnost snimaka foto-umjetnika Zvonimir Ištvana

Svako druženje i prijateljstvo dvoje ljudi ima svoj početak, ako je pravo ono se okončava kada se, slikovito rečeno, što zasada ne može oko foto-aparata i ovjekovječiti, jedan od njih preseli na drugi svijet. No moje druženje sa pravim majstorom fotografije, Zvonimir Ištvanom traje, iako ne puno godina, ali uvijek donosi neka nova otkrića, obično, kako on to kazuje «stojim vam na raspolaganju». 

Prije par godina posjetili smo hrvatska naselja u mađarskoj Podravini, tako se je foto-umjetnik Ištvan našao u inozemstvu, ali ne i u tuđini, iako živi s druge strane rijeke Drave, no sa šumarima u podravskom Izvaru (Vízváru) već puno godina uspješno surađuje.

Rođen je 1966. godine u Koprivnici (Gornja Šuma). Vremenom (1993) je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, pa se je već od naredne godine počeo družiti sa foto-aparatom, tj. baviti se fotografijom, kao medijem umjetničkog izražavanja. Član je Foto-kino kluba «Drava» iz Đurđevca i «Molvarskog likovnog kruga» iz Molvi, kojem i predsjedava. Imao je bezbroj izložbi u Hrvatskoj i u inozemstvu, prošle godine u Pečuhu, a čini mi se da i u Barči, sudjelovao je u opremanju nekoliko knjiga sa svojim fotografijama. Zadnji puta pripremio je fotografije za zbirku dvojezičnih stihova Josipa Gujaša Đuretina, ali se je ovaj pokušaj zbog nepoznatih razloga izjalovio.

U nastavku nastojat ću nešto više reći o podravskim ljepoticama, koje nas uvijek, kao takve, prve pozdravljaju još iz daljine u ovim našim podravskim selima, to su crkve, koje je uslikao Zvonimir Ištvan.

Toranj vitke potonjske crkve bit će nam orijentir i putokaz dolazeći iz obližnjeg Dombola (Kastélyosdombó). Ova je vitka ljepotica podignuta 1940. godine, znači sasvim je nova, mlada a kao takva i privlačna.

Hrvatski pjesnik Josip Gujaš Đuretin ovako opisuje svoj boravak u tom našem selu koje zadnjih trideset godina, kao i ostala podravska sela, u velikom broju gubi svoje stanovništvo, gdje su životni uvjeti postali veoma teški.

U Potonji, letimice

Popio sam u krčmi

čašu piva

Bio sam začaran potonjskim rečima

Uzalud sam ga tražio

nigde ne uspeh pronaći staroga prijatelja

Na kraj sela hladovina

i čoban sa šeširom na očima

Prostrana polja

se sunčahu

 

Đuro Franković

Fotografije Zvonimir Ištvana:

 

Potonjska crkva građena 1940.

Spomenik palim vojnicima iz Novog Sela u dva svjetska rata

Novoseoska crkva u bujnom zelenilu

Križ pred crkvom u Novom Selu

Unutrašnjost crkve u Novom Selu s hrvatskim napisom

Oltar novoseoske crkve