Krunica sedam žalosti

Ova krunica sastoji iz sedam članaka…

I svaki članak iz jednog očenaša i sedam Zdravo Marije, na proslavu sedam žalosti Djevice o kojima u molitvi pobožno treba razmatrati. Da se oprosti zadobiti mogu, treba da uz razmatranje o otajstvima pri molenju propisanih očenaša i Zdravo Marije glavne boli Blažene Djevice Marije koje je u životu i pri smrti božanskog svoga Sina pretrpjela i riečima izrazimo.

Zato dakle u „Zdravo Marijama” posli svetoga imena „Isus” dodajemo:

Kod 1-og članka: Pri čijem je prikazanju prorokovao Šimun, da će ti srce mač prelaziti.

Pri 2-om: S kim si sa žalošću u Egipat bježala.

Pri 3-3m: Koga si, izgubuvši ga, velikom žalošću tri dana tražila.

Pri 4-om: Koga si na veliku  žalost svoju teški Križ nosit vidila.

Pri 5-om: Koga si na vliku žalost svoju na križu umrti vidila.

Pri 6-om: Čije su sveto mrtvo tielo s križa skinuto u krilo ti postavili.

Pri 7-om: Kog su sa žalošću u grob otpratila.

Zatim molimo još 3 Zdravo Marije na čast onih suza, koje je Blažena Djevica u žalosti prolila, da postignemo milost pravog pokajanja radi naših grieha, i da dionici postanemo svetih oproštenja, kada pri molenju svake Zdravo  Marije za imenom „Isus” još dodajemo: „Koga si gorko oplakivala.”

  1. Oprost od 7 godina i 7 Kvadragena, ako ili sami ili u društvu ovu krunicu izmolimo
  2. Obilati oprost jedanput u mjesecu onima, koji ovu krunicu kroz mjesec svaki dan svrše.

Benedikt XIII. 1724. 16. ruj., Klement XII. 1734. 12. pros.

Nihil obstat.

Coloczae, die 10. oktorbis 1910.

Dr. Richardus PovischII. cenzor

Nr 5009.

Imprimatur.

Coloczae, die 11. octobris 1910.

Ludovikus Kleiner
vicarius archiepiskoalis

Siklós-Drávavölgyi Könyvnyomda