Molitva je kao…

Molitva je kao susret prijatelja

Koji se razumiju i kada šute…

Molitva je kao pjesma:

Ponekad tužna, a ponekad razigrana od sreće…

Molitva je kao plamen

Što nam gori u srcu…

Molitva je kao bistar izvor

Koji nas osvježava i daje nam život…

Molitva je kao disanje svega našega bića…

U molitvi smo kao cvijet

Što se otvara suncu…

Molitva je kao radosno jutro ili

Smirena večer

Kad osjećamo da smo sposobniji

Za slušanje Boga i prihvaćanje

Jedni drugih…

 

Molitva je kao…

Iz vjeronaučne knjige Put u slobodu,

Kršćanska sadašnjost Zagreb