Povodom 600. obljetnice (?) crkve u Novom Selu

U povodu obljetnice priprema se knjigaPodravsko naselje Novo Selo postojalo je već i u srednjem vijeku o čemu svjedoči i mjesna katolička crkva iz 15. stoljeća, ali nije nam poznato kada je ona točno izgrađena.

Ovu gotičku crkvu opustošenu za vrijeme osmanlijske vladavine 1715. godine je opat u Zselicszentjakabu, István Kántor dao prezidati u baroknom stilu.

Crkva je 1751. restaurirana, a 1867. dobila novi krov te je 1897. ponovno obnovljena. Današnji izgled ovdašnje crkve, njezin untrašnji prostor, tada je dobila, kao i u Martincima, naime postoje sličnosti između dvaju oltara. Naravno, ista tvrtka je obavila dati posao. Oltarne slike potječu iz istog vremena, no ime majstora nije nam poznato. Također uz ovo vrijeme se vezuje u neorenesansnom stilu izrađeni bočni oltari i propovjedaonica („prodikajnica”) lukoviške crkve. Vjerojatno revnost za obnovom vezano uz Milenij zauzeća domovine Mađara (896.), odnosno za približavanje godišnjice iskupljenja 1900. dovodilo je do tih pothvata, željom za obnovom. Freske u crkvi Novog Sela prigotovljene su za vrijeme župnikovanja Ladislava Bačmaija, tada je oltarna slika premještena na stranu zida crkvene lađe. (Ne i na veliku radost Novoseljana.) Još jedna slika postoji na zidu s prizorom razapetog Isusa Krista. Ovdje se nalazi potpis Lászla Lichtensteina, kao „pinksit” (naslikao), što je zanimljivo i zbog toga da je on bio rođak (brat?) martinačkog župnika Pave Lichtensteina.

U novoseoskoj crkvi ne nalazimo druge spomena vrijedne crkvene utvari, slike, odnosno knjig

Tekst: Ágoston Darnai, župnik u Sásdu

Prijevod: Đuro Franković

Foto: Ištvan Zvomnimir