Slikar Dezső Pécsi Pilch i njegove šokačke teme

Mađarski slikar Dezső Pécsi Pilch rođen je u Pečuhu 1888. godine.

Studirao je likovnu umjetnost na Visokoj školi likovne umjetnosti (Képzőművészeti Főiskola) u Budimpešti, nakon toga nastavio školovanje u Münchenu, Italiji i Parizu. Na Kraljevskom tehničkom fakultetu 1912. bio je pripravnik. Te odmah zatim dospio je kao zamjenik profesora na Visoku školu likovne umjetnosti, gdje 1918. postaje redovni profesor s katedrom. U ovoj je ustanovi razvio svoju umjetničko-pedagošku djelatnost. U Galeriji umjetnosti (Műcsarnok) najprije je 1912. imao izložbu te je postao prepoznatljiv po svojim žanr slikama. Takva njegova umjetnička djela nalaze se u Budimpešti (nekada u kraljevskoj tvrđi), u budimpeštanskom Muzeju Lijepe umjetnosti (Szépművészeti Múzeum) i Londonu.

sokac lány népvseletbenSmjer njegova slikanja u kasnijem vremenu poprimao je njemu svojstveni smjer, poglavito primijenjivaći utjecaj dekorativnog i koloritnog stvaralaštva narodne šokačke (hrvatske) i mađarske pučke umjetnosti. Njegova nastojanja svjedoče o dosada postignutim izvanrednim uspjesima novih zahvata. Brojni inozemni muzeji čuvaju njegova djela, tako i u Nürbergu, Rimska kraljevska galerija, Državni muzej u Budimpešti i Muzej u Stolnom Biogradu (Székesfehérváru), nekadašnji Muzej kraljevskog princa Pavla u Beogradu, Muzej College Art Association u New Yorku, Državni muzej u Tokiju, Gelleria di Brera u Milanu itd.

U razdoblju između dva svjetska rada Dezső Pécsi Pilch djelovao je u duhu impresionizma pa je šokačke Hrvate u Mohaču i okolici ovjekovječio na gotovo pedesetak slika. Na izložbama u Budimpešti, Pečuhu i Mohaču njegovi su likovni radovi naišli na dobar prijam, kako od kritike, tako ga je oduševljeno prihvatila i publike. Najpoznatije su mu: Svečano odjevene Šokice, Šokačka obitelj, Čipkarice, Švalje, Pohod bušara.

Pilchove slike sa šokačkom tematikom u Pečuhu bile se neobično omiljene. Vijeće slobodnog kraljevskog grada Pečuha kupilo je jedanaest njegovih slika s mohačke izložbe. U uglednim uredima i ustanovama njegove slike kupovale su gotovo sve ustanove. Iz svijeta umjetnosti divne glave šokačkih djevojaka i šokačka nošnja prešle su u sferu reklame. Zathijevnu i skupu reklamu dolikovalo je prirediti šokačkim likovima Dezsőa Pécsi Pilcha.

Imao je i izložbu u Pečuhu 1934., gdje je bila istovremeno i izložena slika Istvána Csóka Šokačko groblje (Sokáctemető), a koju je umjetntnik poklonio gradu.

Dezső Pécsi Pilch preminuo je u Budimpešti 1949. godine.

Đuro Franković