Svetac dana

Sveta Marta

Sveta Marta koju slavimo 29. 07. spominje se na nekoliko mjesta u Svetom pismu. Sveti oci i crkveni pisci, tumačeći Sveto pismo, rado i često govore o Marti i Mariji. U Marti gledaju uzor aktivnoga života, a u Mariji uzor kontemplativnoga života. Hvale je vrijedne Martina gostoljubivost prema Isusu, no Isus joj je dao pouku da se sva ne izgubi u tome, već da znadne naći vrijeme za slušanje Božje riječi. Isus je Martu učio kako da s akcijom, tj. djelovanjem spaja i kontemplaciju, promišljanje Božje riječi da bi se ona mogla otjeloviti u njezinu djelovanju.

Slika: svantun-rijeka.hr