U nedjelju otvara Godina posvećenog života

„Redovništvo je bitni izričaj Crkve, kako bi Crkva u punini mogla biti ono što jest.”

Slika1gpzGodina posvećenog života. po odluci pape Franje otvara se nakon molitvenog bdijenja, prve nedjelje Došašća. 30. studenoga 2014., a trajat će do 2. veljače 2016. U siječnju ove godine održan je ekumenski susret redovnika i redovnica u Rimu, travnja naredne godine također u Rimu biti će održan seminar za odgojitelje i odgojiteljice, u rujnu radionica za mlade redovnike i redovnice, a pri kraju godine posvećenoga života održat će se sabor.

 

Mons. Mate Uzninić u svom pismu prigodom godine posvećenoga života piše:

Poštovane redovnice, redovnici i posvećeni laici,

papa Franjo odlučio je da se 2015. godina, u kojoj se obilježava uz 50. obljetnica objavljivanja dekreta Drugog vatikanskog koncila o prilagođenoj obnovi redovničkog života Perfectae caritatis, proglasi Godinom posvećenog života, koja će biti otvorena u Prvoj nedjelji došašća, 30. studenoga 2014., i zatvorena na Svijećnicu, 2. veljače 2016.

… Koristim ovu priliku da bih unaprijed čestitao Godinu posvećenog života svima vama koji u posvećenom životu prepoznajete onaj poziv koji Bog ima s vama. Na sve vas zazivam obilje Božjeg blagoslova i zagovor blažene Djevice Marije, naše nebeske majke, koja se Bogu potpuno posvetila i koja je uzor svakog posvećenog života. Neka Božjom pomoću i njezinim zagovorom Godina posvećenog života bude plodonosna za sve nas, kako bi posvećeni život, koji i u našoj domovini ima slavnu prošlost, mogao biti tako autentično življen u sadašnjosti i tako postati izazov i za budućnost svima onima koje Bog poziva da mu se posvećenim životom stave potpuno na raspolaganje.

S poštovanjem u Kristu odani

Mate Uzinić,

predsjednik Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ

Prigodna riječ kardinala Josipa Bozanića na XLI. plenarnoj skupštini HUVRP – HKVRP 27. listopada 2009. u Zagrebu

Drage sestre i braćo, redovništvo bitno pripada otajstvu Crkve. Ono nije nešto usputno u Crkvi, što bi Crkva s vremenom mogla apsorbirati. Redovništvo je bitni izričaj Crkve, kako bi Crkva u punini mogla biti ono što jest. Ono je dar života i svetosti te pripada naravi Crkve, iako ne pripada hijerarhiji. „Premda, dakle, stalež koji se zasniva na zavjetovanju evanđeoskih savjeta ne pripada u hijerarhijski ustroj Crkve, on ipak nepobitno pripada njezinu životu i svetosti” (LG 44).

Bitna je zadaća Crkve, Krista učiniti vidljivim i sakramentalno ga uprisutniti u različitim dimenzijama njegova služenja. „Evanđeoski savjeti Bogu posvećene čistoće, siromaštva i poslušnosti – kako su utemeljeni u riječima i primjerima Gospodinovim i kako ih apostoli, crkveni oci, naučitelji i pastiri preporučuju – božanski su dar koji je Crkva primila od svojega Gospodina i koji njegovom milošću uvijek čuva” (LG 43). Papa Pavao VI. izričito naglašava: „Bez ovog konkretnog znaka, ljubav koja zadahnjuje svu Crkvu bila bi u opasnosti da ohladi, paradoks evanđeoskih blaženstava da otupi, sol vjere evanđelja da se rastopi u sekulariziranom svijetu” (Evangelica testificatio 3).

Odabrala MKT