Baja, gradu od starine!/ Bunjevačke djedovine…

Stipan Grgić Krunoslav (1836.–1914.)

U preporodu bunjevačkih Hrvata istaknuto mjesto zauzima po zanimanju napredan seljak i pjesnik Stipan Grgić, čiji je pseudonim bio Krunoslav. U svoje vrijeme bio je poznati pjesnik. Svoje stihove i prozna djela objavljuje u Bunjevačkim i šokačkim novinama, kasnije u Nevenu te u kalendaru Subotička danica.

O njegovom zalaganju list Neven godine 1909. danosi: „Pomaže on u književnom poslu našemu velikomu Antunoviću, a sudiluje sa književnicima Subatice (…) Nije bilo našega narodnoga života, evo već od pedeset godina, a da nije u njemu imao dila naš vrli rodoljub.”

Stipan Grgić rodio se 19. srpnja 1836. godine u Vancagi (Bajaszentistván), nekoć selu, a danas predgrađu Baje. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu. Uz pomoć svog učitelja sam je stjecao daljnju naobrazbu. Ponajviše čitao je narodne pjesme Andrije Kačića Miošića Razgovor ugodni i epsku pjesmu svog sunarodnika dra Grgura Peštalića Dostoja plemenita Bačke… koja je pisana sočnom ikavicom. Čitav je život proveo u Vancagi i marljivo radio na zemlji, a kada je imao vremena čitao i pisao.

Umro je 27. studenog 1914. godine.

***

Hrvati u Mađarskoj nisu imali svoje građanstvo koje je trebalo biti stjegonoša naprednih nacionalnih, preporodnih ideja, niti plemstvo, a i ovo potonje bilo je malobrojno te vremenom se pomađarilo. No taj manjak popunjavaju prvenstveno svećenici na čelu sa kalačkim pomoćnim biskupom Ivanom Antunovićem (1815.-1888.) koji je na širokim bačvanskim prostranstvima zasijao jedro sjemenje te njegovi napori naišli su na široki prijam i odjek među svećenicima i u seoskim slojevima, a među ovim potonjima vladalo je  privređivanje neke vrste samoopskrbe, kada je obitelj proizvodila sve što je bilo potrebno za život svojih članova. Naravno, jezik u datoj obitelji i seoskoj sredini bio je bunjevački ili šokački, jest novoštokavsko narječje, ustvari postojala je bogata jezična riznica bliska hrvatskom standardu, odnosno književnom jeziku. U njihove monolitne i jednojezične redove jezik većinske nacije nije mogao prodrti, jedino kroz školski sustav ili Katoličku Crkvu, ali školska nastava i bogoslužje u drugoj polovici vodila se je na hrvatskom jeziku ili na njegovim datim narječima.

Valja navesti kako se je nakon Nagodbe u bunjevačkih Hrvata stvarao imućniji sloj seljaka, među koje se ubraja i Stipan Grgić, pismeni seljak, kasnije i dramski pisac Antun Karagić sa bačvanskih prostora, značilo bi da bunjevački i šokački preporod u drogoj polovici 19. stoljeća nije ostao bez odjeka.

Našim bunjevačkim i šokačkim sinovima u Bačkoj i Baranji dugujemo sa zahvalnošću jer su ulagali goleme napore da bi svoj narod obogatili, oplemenili i opismenili trajnom pisanom riječju, naporedo time u redovima svojih čitatelja također su jačali osjećaj pripadnosti i upućenosti južnoslavenskih naroda jednih na druge. Njihovo domoljublje nikada nije bilo upitno, naprotiv, s pravom se smatraju sinovima Ugarske Kraljevine. A to što se služe etnonimskim nazivom Bunjevac, Šokac, Bošnjak, ipak im se ne može zamjeriti, s obzirom da je riječ o složenoj problematici na koju se ovom zgodom i ne traži odgovor.

***

Stipan Grgić još kao mladić od 20 godina tiska u Subotici svoju prvu zbirku „ponašenih” pjesama, ustvari bili bi to prijevodi s mađarskog jezika. Svoje pjesme na početku nije objavljivao već čitao i recitirao svojim suseljanima. Prva njegova publika pratila i prihvaćala je njegove stihove koji su značili za njih svojevrsnu zabavu i napajanje na izvorima materinje nam riječi.

Pisao je lirske, epske, prigodne, didaktičke, satirične i šaljive stihove a i pripovijetke.

Najvrednije su njegove izvorne pjesme iz kojih se zrcali nepatvoreno rodoljublje. Izlazeće Bunjevačke i šokačke novine od 19. ožujka 1870. godine u Kalači, a kasnije i Vila pružaju prostora i Stipanu Grgiću za objavljivanje stihova. S Blažem Modrošićem zajedno uređuje novine Bunjevačka i šokačka vila te „30. sičnja 1973.” objavljuje prigodničarsku pjesmu Blaževom  imendanu.

(…)
Dugo živi našega Pisnika!  

Daj Mu zdravlje i dane vesele,

Desnoj ruki našeg Urednika,

Ah! ispuni rodoljubne želje (…)

Obojica su bili pravi rodoljubi nove domovine.

Ljubav prema svojoj domovini, zavičaju i narodu dolazi do izražaja u stihovima Pisma svisnoga Bunjevca:

 

Svaku zemlju i zavičaj volim ja,

Al Ugarska ipak mi najmilija,

Ravna Bačka ljubljeni moj zavičaj –

Moja radost, moj nasladni zemni raj.

Draga moja domovino i rode!

Ja vas ljubim srid svakakve tu zgode;

Ili mi živit il umrti suđeno:

Za dom i rod žrtvujem se svesrdno.

Svoje iskreno rodoljublje opjavao je i u pjesmi Proći će:

 

Proć’ će našeg žića danak,

Proć’ će svake sreće sanak,

Cili svit će proći kad…

Moja ljubav za rod – nikad!

 

Austro-ugarska Monarhija bila je zajednička domovina raznih naroda i narodnosti. Krunoslav u pjesmi Mojem rodu širi ljubav među narodima svoje domovine:

Osvisti se dakle – rode!

Nemoj dulje – čekat zgode,

Već prigrli bratsku slogu,

Jer se slogom mloga mogu.

Još knjige se višto lati

U kolo se s tog uhvati –

Šokcem, Srbom i Hrvatom

I Bošnjakom svojim bratom.

Oj Bunjevci slavni momci

I delije – dični Šokci!

Hajte dakle – braćo hajte:

Kolo sloge zaigrajte.

                                  

Opisuje godišnja doba, no ponajviše proljeće:

Oj, proliće, dobi krasno!

Poljodilca zoro jasna;

Raduje se svako tebi:

Sin naravi, kako ne bi?!

 

Za ratara proljeće donosi nov život na poljima:

Usred ove živahnosti

Veseli se do sitosti

Poljodilac, naš Bunjevac,

I svom rodu viran Šokac.

           

U pjesmi Smrt u prirodi slika zimski ugođaj:

Ista zemlja postala ledena

Kano da je od sama kamena,

Te – da zbilja smrtni oblik ima,

Snižni pokrov dala joj je zima.

           

Bunjevci za vrijeme zimkih dana, u pokladnom periodu, održavali su, i danas održavaju prela gdje su se okupljali na veseloj zabavi a izveli su i kulturni program. U pjesmi Hajdmo na Prelo poziva svoje sunarodnjake na veselje:

Hajte braćo, hajte seke,

Na naše Prelo!

Bunjevačko gdi s’ okreće

Kolo veselo.

 

U stalnoj cirkulaciji i promjeni godišnjih doba i mjeni ljudskog života krajem zime Krunoslav se ovako obraća svojim čitateljima:

Hajd, napolje iz zagušnih soba!

Dosta smo se u njima gurili;

Hvala Bogu, tu je već i doba –

Vanjska zraka već smo poželeli.

O, napolje, dakle svi napolje!

Zrak prolića eto se javio;

Tko bi jošte živ, zdrav, bez nevolje

I odsele u sobi sidio.

U stihove uspješno unosi i poslovice:

Gdi se bratske sile slože

I olovo plivat može,

A gdi nesloga zavlada,

Ito perje na dno pada.

 

U znaku radosti ljudskog života objavljuje zbirku Pisme za veselje (Subotica, 1880.).

Piše i pobožne pjesme, snaži u narodu bogoljublje i bogobojaznost. Tu spadaju pjesme u zbirkama i zbirčicama Bogoljubni shest pisama na poshtenje Blažene Divice Marie (…) (Subotica, 1859.), zatim Bogoljubne pisme na čast Blaženoj Divici Mariji (…) bez naznake godine i mjesta izdanja.  Dvi pobožne pisme na poštenje Blažene Divice Marije (Baja, 1862.). Mogli bismo još dodati i njegovo djelo Knjiga od trideset i tri kratki razmišljanja s nekim liepim molitvam i pismicama (…) (Subotica, 1880.), koja je doživjela četiri izdanja.

Postaje popularan na bačvanskoj ravnici među svojim bunjevačkim i šokačkim Hrvatima što je stekao svojom Živom ružicom koja je ustvari molitvena knjižica i skupa pismarica za potribu svakog rimo-katoličke vire kršćanina (…) tiskana 1865. godine u Subotici. Ova mu je knjiga najbolje prihvaćena i postala omiljena lektira našeg življa. Sadržajno bogat i temeljit molitvenik mu je doživio više izdanja, naime Živa ružica je posljednji put objavljena 1901. godine.

Za svoje rimokatolike pripremio još i slijedeće zbirke Pobožne pisme (…) (Baja), Različite bogoljubne nove pisme (Subotica, 1892.) i još neke.

Grgić je pisao i pripovijetke. Teme i motive crpi iz narodnog života. U listu Neven mu 1887. godine izlazi novela Tko piva, zlo ne misli. Akteri njegove didaktičke i poučne Priče o sreći su ljudi iz njegove neposredne sredine: poljodjelac, obrtnik, trgovac, učenjak. Svi traže posla te susretnu dobru vilu koja pomaže samo onima koji primaju dobre savjete. Piše neposredno i jednostavno, zanimljivo a na svom narodnom jeziku.

U kalendaru Subotička danica na uvodnom mjestu objavljuje popularne članke u rubrici Stogodišnji gatalac te u narodnom desetercu je „gatao” o onomu što će se dogoditi i kakvo će biti vrijeme.

Sakupljao je i pučke pjesme, u rukopisu se čuvaju svega tri: Vojvoda Janko i Zagorkinja vila, Bogdan prodaje svoju ljubu te Stipan i Ljuba.

Bio je samouk u što su neki njegovi kritičari posumnjali, naime ovako piše o njemu srijemski pjesnik Mladen Barbarić (1873.–1936.): „Ja sam ga si kojekako predstavljao, ali ni izdaleka nijesam pomišljao da te stihove slaže seljak dok obrađuje polje i da ta čuvstva nosi pošteno, ali junačko srce prostoga Bunjevca (…).” On o Krunoslavu još iznosi da je „čovjek koji svoj rod ljubi i koji je spreman za njega i trpjeti…”

Kada je pjesnik Stipan Grgić Krunoslav 1906. godine proslavio pedesetu obljetnicu svog stvaralačkog rada novine Neven čestitaju svom suradniku i kažu o njemu: „Kao siroma zemljoradnik više samouk nego učen, maša se knjige bunjevačke, primeti lipotu jezika svoga, prirodnim ukusom svojim dade pravilnost pisanju i pismu svome.”

Grgić je svojim stvaranjem uvelike obogatio književnost Hrvata u svom zavičaju, obnovivši nam materinju riječ.

***

Naš napis završit ćemo sa stihovima objavljenih u novinama Vila na Uskrs 1873. koji ni danas ne gube na aktualnosti, te odnose se na Baju, u širem u današnjem značenju na sva naša hrvatska naselja u Mađarskoj.

(…)

Gdje su škole, učitelji

Tvog jezika ljubitelji?

U njih knjiga tvog jezika,

Sladka hrana od tvog mlieka?

Kaži svietu, neka čuje,

Kako ti se tu njeguje

Tvoje pravo sred ognjišta,

Tvojih škola i gojišta.

(…)

            Bunjevac

 

                                                                                  Sastavio Đuro Franković

Literatura: KRPAN, Stjepan 1991. Hrvatski uglednici u mađarskom Podunavlju Izbor portretnih prikaza.(Stipan Grgić Krunoslav /1836–1914/). Biblioteka Dunav Tankönyvkiadó, Budapest; VELIN, Stjepan 1981. Književno stvaralaštvo Stipana Grgića-Krunoslava (18361914). Narodni kalendar 1981., Budimpešta

Istaknuta slika: Bunjevačka zavičajna kuća-Baja